SMS- und E-Mail-Bearbeitung im CRM-System

Senden und empfangen Sie E-Mails im CRM-System. Senden Sie SMS-Nachrichten. Schnell und selbstbewusst.

Wysyłaj SMSy i e-maile z systemu CRM! Nie trać czasu na powtarzalne treści. Używaj szablonów!

Die Kommunikation mit Auftragnehmern und Kunden ist entscheidend für den Erfolg Ihres Unternehmens. Reduzieren Sie den Zeitaufwand für sich wiederholende Prozesse, indem Sie SMS- und E-Mail-Nachrichten direkt vom System aus versenden. Sparen Sie auch Zeit durch die Verwendung von SMS-E-Mail-Vorlagen bei sich wiederholenden Prozessen wie Angeboten, Beschwerden, Terminen und Beratungen.

Funkcjonalności modułu wysyłki SMS i e-mail.

Sehen Sie, welche Funktionen das SMS- und E-Mail-Kommunikations- und Versandmodul bietet.

SMS- und E-Mail-Vorlagen

Definieren Sie Ihre eigenen SMS- und E-Mail-Vorlagen, benennen Sie sie und verwenden Sie sie in Threads, um den Versand von sich wiederholenden Nachrichten zu beschleunigen.

Empfangen und Senden von E-Mails

Sie können über das CRM-System E-Mails empfangen und versenden. Alle Nachrichten werden automatisch den entsprechenden Threads zugeordnet.

Massenversand per SMS und E-Mail

Demnächst!

Versenden Sie Massen-SMS und E-Mail-Nachrichten in einer Warteschlange. Erzielen Sie hohe Zustellungsraten für Nachrichten.

Status der Nachrichten

Erhalten Sie den Status der Zustellung oder Nicht-Zustellung von SMS oder E-Mails, um sicherzustellen, dass Ihr Kontakt die Informationen erhalten hat.

Sendungen automatisieren

Demnächst!

Nutzen Sie die Automatisierung des SMS- und E-Mail-Versands in Abhängigkeit von erfüllten Bedingungen (Trichterstatus, Zeit im Trichter, keine Aktivität, hinzugefügter Benutzer).

To nie wszystko! Wciąż tworzymy nowe funkcjonalności!

Wenn Sie die für Ihr Unternehmen benötigte Funktionalität nicht gefunden haben, lesen Sie unseren Fahrplan für die Anwendungsentwicklung.

Wysyłaj wiadomości SMS i e-mail z CRM. Zwiększaj produktywność swojej firmy.

Das SMS- und E-Mail-Versandmodul ist ein Standard-Kommunikationsmodul im SalesWizard. Durch den Versand personalisierter E-Mails und Textnachrichten direkt aus dem System erhalten Sie einen Überblick über Ihre gesamte Korrespondenz mit Auftragnehmern und Kunden. Lesen Sie auch die häufigsten Fragen unserer Kunden zum E-Mail- und SMS-Modul.

Co to są szablony SMS i e-mail?
Są to predefiniowane wiadomości, które jako administrator systemu możesz zdefiniować dla swoich użytkowników. Możesz korzystać z szablonów w momencie gdy chcesz wysłać wiadomość SMS lub e-mail do swojego kontaktu. Użycie szablonu nie wyklucza jego edycji przed wysyłką. Znacznie skraca również czas wykonywania powtarzalnych czynności.
Czy mogę używać krótkich kodów (short codes) w wiadomościach SMS i e-mail?
Możesz wykorzystywać short kody w wiadomościach SMS i e-mail w tworzonych szablonach. Dzięki temu zyskasz czas na powtarzalnych wiadomościach. Możesz kodować dane kontaktowe i adresowe kontaktu oraz użytkowników.
Czy mogę wykorzystać SMSy i e-maile w automatyzacji?

SalesWizard umożliwia wprowadzenie automatyzacji procesu obsługi wątków. Zdefiniowane szablony SMS i e-mail możesz wysyłać po spełnieniu warunków wyzwolenia akcji. Więcej o automatyzacji w SalesWizard przeczytasz tutaj: Automatyzacja w systemie CRM.

Jaki adres e-mail jest wykorzystywany do wysyłek wiadomości?

W zależności od wybranego planu możesz wykorzystać własną domenę e-mail do wysyłki wiadomości lub uniwersalną domenę systemową (np. @mail-saleswizardapp.com). SalesWizard wykorzystuje routing mailowy operatora Mailgun.com.

Czy mogę podłączyć pod system własny adres e-mail?

SalesWizard nie umożliwia podłączenia własnej skrzynki mailowej do systemu CRM. Celem systemu jest obsługa poczty tak przychodzącej jak i wychodzącej, i przypisania jej do odpowiedniego Wątku komunikacyjnego prowadzonego z Kontaktem (np. potencjalnym klientem). Użycie poczty pozasystemowej, imiennej, dla każdego użytkownika systemu uniemożliwi przypisanie odpowiedzi od Kontaktu do odpowiedniego Wątku.

Jaka jest nazwa nadawcy wiadomości SMS?

W zależności od wybranego Planu subskrypcji, Twoja nazwa nadawcy SMS to SalesWizard lub inna, zdefiniowana przez Ciebie nazwa. Nadanie nazwy nadawcy wymaga Twojej zgody wyrażonej w oświadczeniu, które przedstawiamy operatorowi wysyłek – SMSapi.pl. Twoja nazwa nadawcy nie może być dłuższa niż 11 znaków!