Elektronische Unterschrift in CRM

Nutzen Sie die Vorteile elektronischer Signaturen, um Verträge, Formulare und andere Dokumente schneller zu unterschreiben. Testen Sie die in Ihr CRM-System integrierte elektronische Unterschrift und sparen Sie Zeit bei der Vertragsabwicklung.

Wykorzystaj podpis elektroniczny aby przyspieszyć zawieranie umów.

Elektronische Signaturen sind heute der Standard in B2B-Beziehungen. Auch in B2C-Beziehungen kommt sie immer häufiger vor. Die Verbreitung digitaler Behördendienste (ePUAP) wirkt sich auch auf die Verbreitung kommerzieller elektronischer Signaturen auf dem Verbrauchermarkt aus. Die elektronische Unterzeichnung von Verträgen verkürzt die Verkaufszeit und spart Zeit bei der Vorbereitung, dem Druck, der Versendung und der Archivierung von Verträgen. Nutzen Sie das Potenzial einer in Ihre CRM-Plattform integrierten elektronischen Signatur!

To nie wszystko! Wciąż tworzymy nowe funkcjonalności!

Wenn Sie die für Ihr Unternehmen benötigte Funktionalität nicht gefunden haben, lesen Sie unseren Fahrplan für die Anwendungsentwicklung.

Podpis elektroniczny w systemie CRM. Przyspiesz czas zawierania umowy

SalesWizard CRM ist mit der Autenti-Plattform für elektronische Signaturen integriert. Sie können Ihre elektronische Unterschrift im Angebotsprozess verwenden und Dokumente direkt aus dem CRM-System heraus unterschreiben. Lesen Sie die häufigsten Fragen unserer Kunden im Zusammenhang mit elektronischen Signaturen.

Co jest potrzebne aby korzystać z podpisu elektronicznego Autenti?

Integracja podpisu elektronicznego Autenti z systemem CRM SalesWizard wymaga wykupienia usługi API u operatora podpisu elektronicznego. Musisz posiadać również pakiet podpisów do wykorzystania. Usługę podpisu oferuje bezpośrednio Autenti. SalesWizard integruję usługę w ramach systemy CRM.

Jaki jest koszt podpisu elektronicznego Autenti?

4B Systems nie oferuje podpisu elektronicznego. Aby poznać ofertę Autenti, skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą lub otwórz bezpłatne konto.

Czy mogę wykorzystać inny podpis elektroniczny?

SalesWizard zintegrowany jest wyłącznie z Autenti. Jeżeli chcesz skorzystać z innych platform podpisu elektronicznego, np. Pergamin, DocuSign – zapytaj o modyfikację systemu.

Jak działa podpis elektroniczny w systemie SalesWizard?

Podpis elektroniczny wykorzystywany jest. w procesie ofertowania potencjalnego klienta. Użytkownik systemu generując ofertę może załączyć do niej wygenerowaną umowę oraz włączyć podpis elektroniczny. Klient akceptuje umowę z poziomu strony www oferty. Po akceptacji umowy przekierowywany jest do aplikacji podpisu elektronicznego, gdzie składa podpis, autoryzowany własnym mailem i (opcjonalnie) jednorazowym kodem SMS.

Czy podpis elektroniczny jest wiążący prawnie?

Umowy podpisane elektronicznie z użyciem podpisu Autenti są respektowane prawnie. Oceny prawnej ważności zawartych umów oceniały również polskie sądy powszechne, uznając Autenti za wiarygodnego dostawcę podpisu elektronicznego.