CRM-Integration mit Open AI

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit des Open AI-Sprachmodells, um die Prozesse Ihres Unternehmens zu automatisieren. Generieren Sie automatische E-Mail- und SMS-Antworten und erstellen Sie Ihre eigene Wissensdatenbank, um Ihren Kunden schneller antworten zu können!

Przyspiesz czas reakcji firmy na zapytania Twoich klientów

Durch die Integration des Open AI-Sprachmodells in SalesWizard CRM können Sie und Ihr Unternehmen Prozesse wie die Beantwortung von Anfragen, die Beantwortung sich wiederholender Fragen zu den angebotenen Dienstleistungen (FAQs) und die Erstellung von SMS- und E-Mail-Nachrichten beschleunigen.

Erstellen Sie Ihre eigene "Wissensdatenbank".

Erstellen und entwickeln Sie eine organisatorische Wissensdatenbank in CRM SalesWizard, um das Sprachmodell für optimale Antworten auf die häufigsten Fragen Ihrer potenziellen und bestehenden Kunden zu trainieren. Kontrollieren Sie die Antworten durch Übermittlung von Diskrepanzberichten, um das Sprachmodell zu verbessern. Abrechnung der OpenAI-Nutzung auf Basis des aktuellen Verbrauchs.

Wie aktiviere ich die Open AI-Integration mit SalesWizard?

Definieren Sie das geeignete Kommunikationsmodell, aktivieren Sie den Generator für jedes Modul (SMS, E-Mail) und machen Sie die Option für die Systembenutzer verfügbar. Das ist alles, was Sie tun müssen, um Open AI in Ihrem Unternehmen zu nutzen.

Open AI / ChatGPT. Pytania dotyczące wykorzystania sztucznej inteligancji w SalesWizard CRM

Ziel der Integration des Open AI/ChatGPT-Sprachmodells in SalesWizard CRM ist es, die Qualität der Kommunikation und die Geschwindigkeit der Antworten an potenzielle Kunden zu verbessern. Der Aufbau der Wissensbasis und das weitere Lernen des Sprachmodells im eigenen CRM-System wird in naher Zukunft die Automatisierung der Abfrageprozesse und die Analyse der gesammelten Daten ermöglichen. Lesen Sie, welche Fragen unsere Kunden in Bezug auf den Einsatz von Open AI in ihrem Unternehmen stellen.

Czy wykorzystanie sztucznej inteligencji jest legalne?

Zgodnie z RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych), przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp., wymaga podstawy prawnej. Jeżeli w ramach przekazywanych danych, nie wykorzystujesz danych pozwalających na identyfikację osoby, wówczas problem RODO Cię nie dotyczy. W ramach integracji Open AI z SalesWizard przewidujemy, iż może dojść do przekazania danych, stąd przed użyciem Open AI w systemie CRM, musisz wyrazić zgodę na takie przetwarzanie (tak w formie akceptacji Regulaminu usługi jak i w formie dodatkowej zgody już udzielanej w systemie). Jeżeli przekazujesz dane osobowe koniecznie zadbaj o uzyskanie zgody od podmiotu, którego dane są przetwarzane!

Do czego mogę wykorzystać generator odpowiedzi Open AI?

Zastosowanie modelu językowego Open AI jest dość szerokie: generowanie artykułów dot. różnych zagadnień, korekta treści przygotowanych przez człowieka, tłumaczenia, twórczość kreatywna (literacka). Ważne jest aby weryfikować poprawność otrzymanych odpowiedzi, ponieważ wciąż znane są przypadki udzielania przez ten model wadliwych odpowiedzi.

W przypadku integracji Open AI z SalesWizard, sztuczna inteligencja wykorzystywana jest do generowania wiadomości SMS i e-mail, oraz tworzenia spersonalizowanych, unikalnych treści, generowanych na postawie Bazy wiedzy dostarczonej przez administratora systemu. Wiedza ta może być wykorzystana tak w komunikacji z klientami/potencjalnymi klientami jak i do szkolenia zespołu pracowników firmy. W przyszłości planujemy rozbudowę funkcjonalności Open AI o kolejne moduły, takie jak ofertowanie, negocjacje, informowanie o statusie zamówień czy płatności, generowanie raportów opartych o przetwarzane w systemie dane.

Jak przygotować Bazę wiedzy do systemu SalesWizard?

Bazę wiedzy dla modelu językowego Open AI możesz przygotować w oparciu o artykuł opublikowany przez nas na blogu. Przeczytaj ten artykuł.

Posiadam bazę maili firmy. Czy mogę ją importować do Open AI aby generować odpowiedzi?

Jeżeli dane zostanę opracowane do formatu tekstowego, mogą być one wykorzystane do trenowania modelu językowego Open AI. Nie zalecamy jednak importu całej bazy ze względu na wysokie prawdopodobieństwo nieścisłości danych zawartych w bazie maili, a także zawartość danych osobowych osób, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych w takim celu. Wykorzystanie tych danych może być możliwe po uprzednim uporządkowaniu, pogrupowaniu oraz „otagowaniu“ wszystkich zawartych w nich informacji. O tym jak przygotować Bazę wiedzy dla Open AI przeczytasz na naszym blogu.

Ile kosztuje wykorzystanie Open AI w SalesWizard CRM?

Cena wykorzystania sztucznej inteligencji Open AI zależy od wykorzystywanego modelu językowego oraz ilości przekazywanych danych. Przy każdym wykorzystaniu modelu podana jest ilość zużywanych tokenów, które następnie przeliczane są na wartość w PLN. Płacisz tylko za wykorzystane tokeny. Integracja z Open AI dostępna jest wyłącznie w Planie Master.